Img

„Albrechtická mateřinka“

Naše jednotřídní mateřská škola se nachází v budově základní školy v Albrechticích nad Vltavou. Kapacita mateřské školy je zatím 30 dětí. Třída je upravená tak, aby poskytovala dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňovala dostatečné uspokojení jejich herních potřeb a zajistila přiměřené soukromí. Vybavení hračkami je stále doplňováno a obohacováno.V blízkosti MŠ se nachází nově vybudované environmentální hřiště a zahrada, která je postupně doplňována novými herními prvky.

Jelikož je naše mateřská škola obklopena krásnou přírodou Píseckých hor, máme vypracován celoroční plán environmentální výchovy „ Přírodu má každý rád, je s ní také kamarád“, jehož záměrem je maximálně využívat okolní prostředí k poznávání a ochraně živé a neživé přírody.

ŠVP vychází z kamarádské atmosféry a podnětného prostředí. Během celého roku se děti seznamují s lidovými tradicemi a zvyky. Úspěšně spolupracujeme se ZŠ, OÚ,MLK, HASIČI, ZAHRÁDKÁŘI aj. Pořádáme řadu akcí, jak pro rodiče, tak i pro děti samotné. Důkazem toho je každoročně vyrobené CD s fotkami, které si odnese každé dítě domů na konci školního roku.