ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Od 1. 9. 2021 se bude platit úplata za předškolní vzdělávání.(Bližší informace naleznete v aktualitách mateřské školy)

Informace o chodu MŠ

Informace o chodu MŠ  1

- režim dne
- doprava školním autobusem
- konzultační hodiny
- distanční výuka

REŽIM DNE MŠ V DOBĚ AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ:

  • provoz MŠ: od 6:30 do 16:00 hodin

 - v den testování (pondělí, čtvtrek) prosíme o příchod dětí do 7:30 hodin!

 - předávání dítěte pedagogickému dozoru i nadále bude probíhat v prostorách šaten

  • pokud nám počasí dovolí, budeme co nejvíce času trávit venku
  • vyzvedávání po obědě: 11:45 - 12:15 hodin
  • odpolední vyzvedávání dětí: 14:30 - 16:00 hodin

DOPRAVA ŠKOLNÍM AUTOBUSEM

  RANNÍ  ODPOLEDNÍ                       
PONDĚLÍ           

NE - testovací den, autobus nejede

ANO
ÚTERÝ       ANO ANO
STŘEDA     ANO ANO
ČTVRTEK                 NE - testovací den, autobus nejede ANO
PÁTEK        ANO ANO
  • V DEN TESTOVÁNÍ DÍTĚTE MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN ZAKONNÝ ZÁSTUPCE NEBO JINÁ OSOBA, KTERÁ MUSÍ MÍT SOUHLAS NEBO BÝT POVĚŘENA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM.
  • V PROSTORÁCH AUTOBUSU ŽÁDÁME RODIČE, ABY DÍTĚ VYBAVILI USTNÍ ROUŠKOU.
  • V PŘÍPADĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE MIMO VYHRAZENÝ TESTOVACÍ DEN, MUSÍ RODIČ DÍTĚ DOPRAVIT DO ŠKOLKY OSOBNĚ.

KONZULTAČNÍ HODINY

V případě potřeby jsou umožněny konzultační hodiny v předem dohodnutém termínu.

DISTANČNÍ VÝUKA

  • Distanční výuka již není povinná, dítě je automaticky omluveno.
  • Pro děti, kterým nebyla umožněna prezenční výuka, budeme i nadále vypracovávat týdenní témata, která naleznete na našich webových strankách. 
Datum vložení: 9. 4. 2021 11:00
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 18:28
Autor: