ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Připravujeme pro vás nový web.

Týdenní plán

Základní a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 139, 398 16

Příprava tematického projektu

Integrovaný blok: Bílá zima

Téma: Tři králové
 

Školní týden, datum: 19. (4. – 8. 1. 2021)

Cíle:
• Rozvíjet fantazii dětí
• Seznámit se příběhem – Tři králové
• Zdokonalovat se v naslouchání a rozboru textu
• Rozvíjení hrubé i jemné motoriky


 

Ranní úkol:

• Kvůli preventivnímu opatření přenosu onemocnění COVID-19 jsou ranní úkoly až do odvolání zrušeny

Spolupráce s rodinou:
• Prosíme rodiče o dodržování preventivních bezpečnostních opatření proti zamezení šíření onemocnění COVID-19 (dodržování odstupů, hygiena rukou, zakrývání obličeje…)

 

 

 


 

Činnosti vedené (řízené) učitelkou:

Ve třídě:
KOMUNITNÍ KRUH:

• Přivítání ve třídě, adaptace v MŠ
• Vítací básnička
• motivace s Tymiánkem

 

RANNÍ KRUH:
        • Orientace v čase (dny, měsíc, roční

  období, počasí)
• Povídání si o svátcích, jak jsme je prožili

• Rozbor příběhu – Tři králové – diskuze
• Zpívání písničky „My tři králové jdeme k Vám”

EVOKAČNÍ OTÁZKY:
        • Jak se jmenují tři králové?
        • Jaký den jsou tři králové?
        • Co je to kadidlo, myrha?

        • Komu nesli tři králové dary?

        • Podle čeho šli?

 

Venku:
      • Učení bezpečnostních pravidel při pobytu

         venku
      • Společné hry
      • Hry na zlepšení prostorové orientace
      • Otužování lidského organismu

      • Umět pomoct kamarádovi nejen v nesnázích

 

 

 

 

 

Základní a Mateřská škola v Albrechticích nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou 139, 398 16

Samostatné činnosti dle volby dětí (nepřímo řízené):

 

 

Centra
aktivit

Každá z činností respektuje tyto 4 zásady:
      1. Činnosti dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně
      2. Činnost umožňuje dětem spolupracovat
      3. Činnost dětem umožňuje vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky

          k řešení problému
      4. K činnosti si děti sami volí pomůcky, materiály. Sami si pomůcky připraví

           i uklidí.

 

Knihy a
písmena

      • Vyprávěj podle  obrázků příběh o Třech králech
      • Řekni první a poslední písmeno jmen Tří králů

      • Vypracuj grafomotorický list

 

Hudba

 

      • Naučte se píseň „My tři králové jdeme k Vám”
      • Vytleskejte slova z písničky pomocí nástrojů

 

Ateliér

      • Kometa + Tři králové – vystříhni a nalep na černý papír kometu, hvězdu a na ni nakresli Tři krále
      • Vybarvi a vytříhni si Tři krále
     

Dramatika

      • Sehrajte si příběh – Tři králové, který znáte z ranního kruhu
      • Nachystejte po dlouhé cestě občerstvení pro Tři krále

Kostky

      • Postavte z dřevěných kostek betlém + tři krále
      • Postavte z kostek hvězdu, komentu
 

Pokusy a
objevy

      •  Postav z pěnových kousků sněhuláka a pozoruj, jak se ve vodě rozpouští
     

Dílna

      • Vyrob si Tři krále – ubrousek (plášť), korunky + hlavy papír – nalep to na papír, dokresli obličej, ruce, nohy
      • Zkus vyšít první písmeno krále (vytečkované písmeno)

Voda a
písek

      • Nakreslete Tři krále (prstem, klacíkem)
      • Najděte v písku obrázky a popište je (hvězda, kometa, kadidlo, myrha, tři králové, betlém)

Domácnost

      • Nachystejte po dlouhé cestě občerstvení pro Tři krále

      • Poskládej z fazolek Tři krále

Stolní a 

manipulační
hry

      • Zahrejte si pexeso
      • Zahrajte si společenskou hru

Pohyb a
relaxace

      • Postavte cestu (dráhu), kterou šli tři králové a projděte si jí
      • Relaxační cvičení