ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Vážení rodiče, po dobu uzavírky silnice Albrechtice - Paseky bude školní autobus jezdit dle platného jízdního řádu sjednanou objízdnou trasou. Počítejte s prodlouženou dobou cesty o 7-10 minut.

Jak se k nám přihlásit?

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2022/2023

 

6. května 2022 od 13.00 hod.do 18.00 hod.

 

Podání žádosti – postup zápisu do MŠ

Zápis se koná 6. května od 13.00 hod do 18.00 hod v mateřské škole v Albrechticích nad Vltavou ve třídě Levandulek za účasti zákonných zástupců a jejich dětí.

 

 

U zápisu předloží tyto dokumenty
  • Vyplněný formulář- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.(dostanete v mateřské škole nebo formulář naleznete na webových stránkách školy)
  • Evidenční list – formulář naleznete na webových stránkách nebo v mateřské škole
  • Lékařský posudek
  • Rodného listu dítěte
  • Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení osob, které pečuje o dítě v pěstounské péči
  • Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

Potřebné dokumenty naleznete - ms-100/zapis-do-ms-2022/dokumenty-k-zapisu/

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy a na budově základní školy dne 21. 5. 2022. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.