ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Připravujeme pro vás nový web.

Režim dne

REŽIM DNE

Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.


Učitelka si jej přizpůsobuje podle momentální situace a potřeb. Pevně stanovené časy jsou pro stravování dětí. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti ve vyváženém poměru.

Režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních a hudebních představení a plaveckého výcviku.

Pitný režim zajištěn po celý den!

6:30 – 7:00 příchod dětí do mateřské školy, otevřená třída Tymiánků, ranní činnosti

7:00 – 7:45 otevřená třída Levandulky, příchod dětí do třídy Levandulek

7:45 komunitní kruh, přivítání, pozdravení, seznámení s programem dne, pohybové hry, cvičební chvilky

8:15 – 8:30 hygiena dětí, dopolední svačina

8:30 – 9:30 činnosti v centrech aktivit, hodnotící kroužek

9:30 – 11:30 pobyt venku (naučné vycházky, ochrana životního prostředí, pružnost a obratnost, otužování, základy dopravní výchovy), délka pobytu je závislá na počasí

11:30 – 12:00 oběd (děti, které jdou domů po obědě, si rodiče vyzvednou od 12:00 – 12:15)

12:00 – 12:15 hygiena, převlékání do pyžam

12:15 – 14:00 četba pohádky, odpočinek dětí

12:45 – 14:00 příprava starších dětí na školní docházku

14:00 – 14:30 odpolední svačina

14:30 – 15:00 odpolední činnosti – spontánní hra, částečně řízené aktivity učitelkou, pobyt na zahradě MŠ, odchod dětí domů

15:00- 17:00 přechod dětí na třídu Tymiánků – spontánní hra, částečně řízené aktivity učitelkou, pobyt na zahradě MŠ, odchod dětí domů