ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

V sekci "Družina" budou postupně zveřejňovány informace ohledně letních příměstských táborů

V sekci "ZŠ", záložka "Kam po ZŠ?" budou průběžně přidávány informace ohledně přijímacích zkoušek na SŠ.

Režim dne

REŽIM DNE

 

Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.


Učitelka si jej přizpůsobuje podle momentální situace a potřeb. Pevně stanovené časy jsou pro stravování dětí. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti ve vyváženém poměru.

Režim může být pozměněn v případě výletů, divadelních a hudebních představení a plaveckého výcviku.

Pitný režim zajištěn po celý den!

6:30 – 7:45 - příchod dětí do mateřské školy, ranní činnosti

8:00 -  komunitní kruh, přivítání, pozdravení, seznámení s programem dne, pohybové hry, cvičební chvilky

8:30 – 8:45 - hygiena dětí, dopolední svačina

8:45 – 9:30 - činnosti v centrech aktivit, hodnotící kroužek

9:30 – 11:30 - pobyt venku (naučné vycházky, ochrana životního prostředí, pružnost a obratnost, otužování, základy dopravní výchovy), délka pobytu je závislá na počasí

11:30 – 12:00 - oběd (děti, které jdou domů po obědě, si rodiče vyzvednou od 12:00 – 12:15)

12:00 – 12:15 - hygiena, převlékání do pyžam

12:15 – 14:00 - četba pohádky, odpočinek dětí na třídě Tymiánků

12:15 – 14:00 - příprava starších dětí na školní docházku ve třídě Levandulek

14:00 – 14:30 - odpolední svačina

14:30 – 16:30 - odpolední činnosti – spontánní hra, částečně řízené aktivity učitelkou, pobyt na zahradě MŠ, odchod dětí domů Tymiánek