ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Od 1. 9. 2021 se bude platit úplata za předškolní vzdělávání.(Bližší informace naleznete v aktualitách mateřské školy)

Základní informace


Albrechtická mateřinka

 

Naše mateřská škola se nachází v okrajové části klidné jihočeské vesnice Albrechtice nad Vltavou, která se nachází mezi Pískem a Týnem nad Vltavou. Mateřská škola je obklopena Píseckými horami, díky kterým se nabízí nespočet množství aktivit v přírodě. Dvoutřídní MŠ se nachází v prvním patře nově zrekonstruované základní školy. Ovšem šatny a jídelna se nachází v přízemí. Pro zvýšení bezpečnosti dětí je ve třídě Tymiánků nainstalován videotelefon pro kontrolu vstupu do MŠ. Dohromady navštěvuje školku 39 dětí. První se jmenuje třída Tymiánci. Druhá třída se jmenuje třída Levandulky. Obě třídy jsou věkově smíšené, a to věkem dětí od 2 do 7 let.

O pohybové využití se také postará Environmentální hřiště, které se nachází hned vedle budovy školy, které obsahuje dřevěné prvky, skluzavku a vrbové labyrinty. Za školou je také k dispozici oplocená zahrada s kolotočem, dřevěným baráčkem, houpačkami a pískovišti.

Mateřská škola pracuje s prvky vzdělávacího programu ZAČÍT SPOLU, který vede děti k samostatnosti, osobnostnímu vývoji, odpovědnosti, tvořivosti…. Prostor třídy je uspořádám tak, aby vznikly tzv. pracovní koutky – centra aktivit. Svou velikostí, umístěním a vybavením stimulují děti ke hře, učení i práci. Děti si samostatně vybírají, v kterém centru aktivit budou pracovat. Mají tedy možnost volby, ale s touto možností jsou vedeny také k zodpovědnosti za svou volbu – setrváním v dané činnosti, dokončení práce a úklidem pomůcek. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly. Klade se velký důraz na komunitní kruhy, kde se snažíme, aby děti byly schopné sebereflexe, dokázaly se vyjadřovat, rozhodovat a hodnotit svou práci. Hlavním cílem je vychovat z dětí samostatné osobnosti.