ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Důležité upozornění!

V pondělí 27.9.2021 

Pro ZŠ - ředitelské volno.

Pro MŠ a ŠD - z provozní a ekonomických důvodů přerušení činnosti.

Provoz obnoven od 29.9.2021 v plném rozsahu.

Základní informace

Škola, mateřská škola i školní jídelna se nachází v jedné budově, která nedávno prošla rekonstrukcí. Má novou barevnou fasádu zateplení a pastová okna. Naše škola nabízí rodičům i žákům pohodlí školy, školky, družiny, školní jídelny i tělocvičny, vše pod jednou střechou.V současné době jsme málotřídní škola tvořena 1. stupněm se třemi třídami. Školu navštěvují žáci 1.- 5. ročníku. Vzdělávání probíhá podle ŠVP Strom poznání a vědění, který splňuje předepsané výstupy RVP. Od 3. ročníku vyučujeme anglický jazyk, v pátém ročníku mají žáci hodinu informatiky. Při výuce dbáme na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, zařazujeme tzv. dílny čtení, matematiku učíme metodou podle prof. Milana Hejného. K výuce slouží i interaktivní tabule ve dvou třídách a počítačová učebna.