ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou

Od 1. 9. 2021 se bude platit úplata za předškolní vzdělávání.(Bližší informace naleznete v aktualitách mateřské školy)

Aktuální informace o provozu MŠ od 12.4.2021 do odvolání

Aktuální informace o provozu MŠ od 12.4.2021 do odvolání 1

Veškeré informace a nařízení vycházejí z MŠMT.

Uvedené informace vycházejí z mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna

KDY A PRO KOHO SE OTEVŘE MŠ?

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

 • MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
 • V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil, 
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

V případě, že spadáte do vybraných profesí a máte zájem o umístění dítěte do mš, kontaktujte nás.

Na stránkách koronavirus.edu.cz je uvedeno, že postačuje, když je ve vybraných profesích zaměstnán jeden rodič.

Manuálu je uvedeno, že rodič doloží příslušnost k vybraným profesím potvrzením zaměstnavatele

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

 • Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud se zúčastní testování s negativním výsledkem.​
 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Absence dítěte bude omluvena.

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

 • 2x týdně - pondělí, čtvrtek
 • První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu  
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.
 • Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží potvrzení od lékaře nebo laboratoře, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ

ŠKOLA:

 • Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

 • Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

 • Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
Datum vložení: 9. 4. 2021 10:28
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 10:59
Autor: